Tạ miếng MDBUDDY MD1020 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1020

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20KG

ф: 31MM