Khung đẩy tạ RLD HS - 1041 (Olympic Military Bench) - Máy tập gym

Khung đẩy tạ RLD HS – 1041 (Olympic Military Bench)

Kích thước: 1760 × 1250 × 1690mm

Trọng lượng tịnh: 75kg

Tổng trọng lượng: 98kg

Mã: HS - 1041 Danh mục: ,