Máy ép đùi trong RLD HS - 1038 (Adductor) - Máy tập gym

Máy ép đùi trong RLD HS – 1038 (Adductor)

Kích thước: 1690 × 730 × 750mm

Trọng lượng tịnh: 258kg

Tổng trọng lượng: 275kg

Mã: HS - 1038 Danh mục: ,