Máy nhón bắp chuối (Standing Calf Raise) RLD M2 - 1019 - Máy tập gym

Máy nhón bắp chuối (Standing Calf Raise) RLD M2 – 1019

Kích thước: 1520 × 1120 × 2000mm

Trọng lượng tịnh : 72kg

Tổng trọng lượng: 96kg

Trọng lượng stack: 180lbs / 81kg

Mã: M2 - 1019 Danh mục: ,