Tạ đòn MDBUDDY MD3010A - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3010A

5-10-15-50KG

10-20-30-100LB

Handle diameter: 5-50KG: D.30MM