Tạ miếng MDBUDDY MD1002A - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1002A

Trọng lượng: 1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25KG,

ф: 26MM, 29MM, 51MM