Tạ miếng MDBUDDY MD1003A - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1003A

Trọng lượng: 1.25 – 2 – 2.5 – 5 – 10(KG)

ф: 26MM, 29MM, 31MM