Tạ tay MDBUDDY MD2102 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2102

Trọng lượng: 1-10KG, 2.5-50KG, 5-100LB